Date personale:Nume: BONŢEANU

Prenume: Teodora

Data naşterii : 16/12/1979

Locul naşterii : Targu Mures

Naţionalitatea : română

Starea civilă : căsătorită

Adresa E-mail; : doruzza@gmail.com

SUS

Studii:

Oct. 1999-Iul. 2003 Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Sectia de Istorie-Istoria Artei.

 

Noi. 2004-Iun.2005 Universitatea “Petru Maior”, Tîrgu-Mureş

Master Elitele şi proiectele de construcţie europeană.

 

Oct. 2005-Prezent Universitatea Babeş-Bolyai , Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Sectia de Istorie Modernă, Doctorand.

DIPLOME ŞI ATESTATE:

1998

- Certificat internaţional Oxford de limba engleză.

2003

 

-Diplomă de licenţă în istorie (media 9,50/10,00), specializarea Istorie şi Istoria Artei.

2005

- Diplomă de disertaţie în istorie (media 10/10), specializarea Elitele şi proiectele de construcţie europeană.

LIMBI STRĂINE: 

  • Engleză (nivel avansat)
  • Franceză (nivel conversaţional)
  • Spaniolă (nivel de bază)
  • Italiană (nivel de bază)
  • Germană (nivel de bază)


SUS

Experienta profesionala:

Sep. 2003-Aug. 2004 Colegiul Naţional Unirea şi Liceul de Artă, Tîrgu-Mureş

- Profesor de Istorie şi Istoria Artei.

 

SUS

Publicatii: 

  • Imaginea eroului na ţional în Monarhia Danubiană la 1900. Perspectivă istorico-artistică în Anuarul şcolii doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, vol. II, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 301-312.
  • Dezbaterile Convenţiei privind viitorul Europei cu privire la religie şi menţionarea rădăcinilor creştine ale Europei în textul Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa în Maria Costea, Simion Costea, Integrarea României în Uniunea Europeană: provocări şi perspective, Institutul European, Iaşi, 2007, p. 71-90.
  • Câteva consideraţii privind imaginea dinaştilor Casei de Habsburg în arta publică maghiară la 1900 Anuarul şcolii doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură” , vol. III, sub tipar.
  • Ideea dinastică şi identitate naţională în Imperiul Austro-Ungar 1880-1918 - Expresii ale artei publice, în Teodor Pavel, Participare politicã şi sisteme electorale la popoarele central-est europene în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Studii , sub tipar.

 

SUS

Alte activitati:

2001

- Organizator al expoziţiei de pictură contemporană a pictorului bulgar Dimitar Velichkov.

2002

- Membru fondator al Asocsiaţiei Socio-Culturale “ apARTe ” .

SUS

HOME