Istoric si obiective

 

Istoric:

Data constituirii: 16 august 2002 prin incheirea civila nr. 7260/2002 eliberata de Judecatoria Cluj-Napoca, Romania. Actul constitutiv şi Statutul au fost modificate prin incheirea civila nr. 148/CC/2008 eliberata de aceeasi instanta.

 

Obiective:

 • Implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de interes social, de grup, ori individual.
 • Promovarea artei şi culturii din România în ţară şi străinătate şi promovarea artei din alte zone geografice în România.
 • Activităţi de formare şi dezvoltare a artei, culturii şi istoriei.
 • Conservarea patrimoniului cultural din România.
 • Editare şi diseminare de cărţi, reviste, CD-uri audio, multimedia, de materiale promoţionale, virtuale sau in print.
 • Redactare, derulare şi implementare de proiecte naţionale şi internaţionale în domeniile social, istoric, al artei şi culturii.
 • Organizare de conferinţe naţionale şi internaţionale, expoziţii, excursii de studiu, tabere, festivaluri, târguri în domeniile: social, istoric, al artei şi culturii.
 • Realizarea şi fructificarea de legături, colaborări, parteneriate cu alte asociaţii, fundaţii, organizaţii şi instituţii din ţară şi străinătate.
 • Oferire de consultanţă de specialitate în domeniile: social, istoric, al artei şi culturii.
 • Organizare de cursuri teoretice şi practice de specialitate în domeniile social, istoric, al artei şi culturii.
 • Realizarea de traduceri de specialitate în domeniile social, istoric, al artei şi culturii.
 • Promovarea artiştilor, istoricilor şi specialiştilor de toate etniile, în special a celor tineri.
 • Realizarea şi promovarea legăturilor culturale cu spaţiul european.
 • Culegerea şi promovarea artei populare din România.
 • Cercetarea şi popularizarea istoriei monumentelor şi operelor de artă din România; sensibilizarea publicului faţă de valoarea lor şi nevoia de conservare şi restaurare.
 • Organizarea de activităţi de ghidaj turistic.
 • Acordarea de premii, diplome onorifice şi alte distincţii pentru merite deosebite.
 • Participă la simpozioane, conferinţe, colocvii, seminarii sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse.

 

Home

Fondatori:

Gruia Ana - Maria

Gruita - Savu Ioana Monica

Gainar Maria

Bonteanu Teodora

 

 
sample image

Consiliul director:

 presedinte: Ana Maria Gruia

vicepresedinte: Maria Gainar

director artistic: Ioana Savu-Gruita

 

Home